Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Навигация:Home
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО Print

Ръководството на “ГИПСОТЕХНИКА” ООД се ангажира при разработването, внедряването и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007:

 

·                     Да обучава непрекъснато своите сътрудници за важността от реализиране на качествени продукти и удовлетворяване на изискванията клиентите;

·                     Да реагира адекватно на промените на пазара с цел повишаване на конкурентноспособността и доверието на фирмата сред нейните клиенти, партньори и доставчици;

·                     Да държи за изпълнението на изискванията на всички нормативни актове;

·                     Да определи политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, която да начертае визията (стратегическите цели на организацията), за утвърждаване на фирмата в региона и страната като цяло;

·                     Да определи и планира целите по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, с които ще се гарантира изпълнението на документираната политика;

·                     Да използува стил и методи на работа, с които да осигури съчетаване на личните и колективните интереси и да насочи усилията на трудовия колектив към решаване на поставените цели и задачи;

·                     Да стимулира добре извършената работа и постигнати високи успехи;

·                     Периодично да оценява системата за управление на прегледите от ръководството на “ГИПСОТЕХНИКА” ООД и ако е необходимо да се променят целите и/или политиката по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа;

·           Да оказва пълно съдействие и да приема с необходимото внимание всяко предложение от страна на членовете на персонала, отнасящо се до подобряване на системата за управление;

·                     Да осигури необходимите ресурси за функциониране и подобряване на системата за управление;

·                     Да подкрепя всяко желание на членовете на персонала за включване в обучения с цел повишаване на квалификацията им.

 

Габрово, 1 септември 2010 г.

Управител:

/ Николай Стругаров/

 
< Prev   Next >